Retningslinjer for gjennomføring av vindtunnelflyvning under covid-19 utbruddet

Retningslinjene stiller krav til hvordan vi gjennomfører vindtunnelflyvning for å sikre forsvarlig smittevern under covid-19 utbruddet. Formålet med retningslinjene er å sikre at alle parter involvert i gjennomføring av flyvningen praktiserer samme smitteverntiltak for å minimere smitterisiko.

Generelle krav ved gjennomføring av vindtunnelflyvning

 • Personer som tilhører risikogrupper, bør ikke oppholde seg i bygget.
 • Om symptomer på luftveisinfeksjon oppstår mens noen oppholder seg i bygget, skal disse personene raskt isoleres. Personen bør utstyres med munnbind for å beskytte andre og deretter følges ut av bygget. Det må sikres at personen forlater bygget i et transportmiddel hvor det ikke er risiko for å smitte andre, for eksempel kan egen bil benyttes. Personen skal deretter følge norske helsemyndigheters anbefalinger, ta kontakt med sin fastlege og følge fastlegens råd.

Tiltak for å sikre god hygiene

Påbud om munnbind

Alle gjester må ha munnbind tilgjengelig og må bruke dem i alle situsjoner når vi ikke sitter ved bordet.

Unntak: Barn under ungdomsskolealder.
De som av medisinske årsaker ikke kan bruke munnbind.

God håndhygiene

God håndhygiene reduserer smitte ved alle luftveisinfeksjoner, også smitte med covid-19. Modern Activity Centers ansatte vil vaske hender ofte, eller vil bruke desinfeksjonsmiddel som inneholder alkohol. Det er satt ut desinfeksjonsmidler for publikum over hele senteret.

Godt renhold

Modern Activity Center har forsterket sine renholdsrutiner. Utsatte områder som for eksempel toaletter, dørhåndtak, trappegelender etc. rengjøres grundig eller desinfiseres flere ganger daglig. Annet renhold utføres også hyppigere.

Toaletter

Alle toaletter som er i bruk, rengjøres flere ganger daglig. Såpe og desinfiserende middel er tilgjengelig for bruk før og etter toalettbesøk. Tørking av hender skjer med engangspapir som kastes i lukkede beholdere.

Vindtunnel

Luften i vindtunnelen skiftes ut hvert 4. sekund, og flyving kan derfor ansees som utendørsaktivitet. De desinfiserte hjelmene har visir.

Sikkerhet

Overholdelse av retningslinjer

Alle retningslinjer gitt av Modern Activity Center skal etterleves. Brudd på retningslinjene kan resultere i direkte eller fremtidig utvisning fra bygget.

 • Syke personer/personer med symptomer skal ikke delta i aktiviteter, og skal heller ikke møte i bygget.
 • God hygiene praktiseres av alle personer i bygget. Utstyr desinfiseres mellom hvert bruk. Drakter vaskes etter bruk eller legges i tredagers karantene.
 • Kontakt reduseres så langt som mulig.
 • I antekammeret holder vi gruppene små og med tilstrekkelig avstand seg imellom for å minimere smitterisiko.

Håndtering av utstyr

 • Flyvere bør bruke eget utstyr dersom de har dette
 • Alt utstyr (hjelmer, hodesett ol.) tørkes av med desinfiseringsmiddel etter hvert bruk/berøring
 • Man skal vaske hendene med såpe og vann før håndtering av utstyret eller bruke hansker
 • Flyvere som bruker utlånsutstyr skal så langt det er mulig bruke det samme utstyret under hele oppholdet. Etter bruk skal utstyret desinfiseres. Dresser skal desinfiseres etter bruk, evt. henge ubrukt i 3 dager

Adferd i vindtunnelen

 • Så langt det er mulig lages det eksisterende kohorter i forbindelse med flyving
 • Man sitter i ro i antekammeret
 • Dørhåndtak o.l i bygget desinfiseres minimum 2 ganger daglig

Ved registrert smitte

Dersom det registreres smitte blant personer som har vært i bygget de siste 14 dagene gjelder følgende:

 • Via bookingsystem finner Modern Activity Center de som har vært i samme gruppe som vedkommende og varsler disse.

Det er viktig at alle personer i bygget følger de generelle anbefalingene fra norske helsemyndigheter for å forebygge smitte:

 • Unngå å hoste eller nyse direkte på andre
 • Hold minst én meters avstand til hverandre
 • Hoste inn i et papirlommetørkle som du kaster. Deretter må du vaske deg på hendene
 • Hvis du ikke har et papirlommetørkle, bør du hoste i albukroken slik at du ikke sprerdråper ut i lufta
 • Vask hendene ofte og grundig med såpe og lunkent vann, spesielt når du har vært uteblant folk
 • Du kan også bruke et desinfeksjonsmiddel som inneholder alkohol, hvis du ikke har såpe og vann tilgjengelig
 • Finn alternativer til håndhilsing og klemming

Alle flyvere og øvrig personell bør laste ned og installere helsemyndighetenes smittestopp- app på sin mobiltelefon.